Kuntouttava hoito

Stoppari-Hamina tarjoaa kuntouttavaa hoitoa huostaanotetuille nuorille. Kuntoutumisosasto on pieni, viisipaikkainen yhteisöhoidon keinoin toimiva vaativan laitoshoidon yksikkö.

Hamina Kuntoutumisosasto

Kodinomaisessa hoitoyhteisössä omaohjaajuus, terapeuttiset ryhmä- ja yksilömenetelmät sekä perhetyö kuuluvat nuoren hoitokokonaisuuteen.

Yksilöllisesti suunniteltu hoitojakso etenee vaiheittain nuoren kuntoutuessa.

Päivä- ja viikko-ohjelmaan sisältyy arjen hallintaan ja itsenäistymiseen tähtääviä toimia sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Nuoren toimintakyvyn mukaisella opiskelulla ja työharjoitteluilla on tärkeä rooli.