Nuoret pelaamassa

Stoppareiden kuntoutumisosastot Haminassa ja Lahdessa tarjoavat pitkäaikaista ympärivuorokautista kuntoutusta.

Kuntouttava hoito on tarkoitettu kiireellisesti sijoitetuille tai huostaan otetuille nuorille. Hoitoon ohjaudutaan usein muista sijaishuollon palveluista.

Hoidon sisältö ja tavoitteet asetetaan yksilöllisesti nuoren ja hänen perheensä tilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Hoito on monimuotoista ja moniammatillista. Hoitojakso etenee vaiheittain nuoren kuntoutuessa.

Kuntoutumisosaston päivä- ja viikko-ohjelmaan sisältyy arjen hallintaan ja itsenäistymiseen tähtäävää toimintaa sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Arjessa opiskelulla ja työharjoitteluilla on tärkeä rooli nuoren toimintakyvyn mukaan. Hoidossa tuetaan nuorta kohti itsenäistä elämää.

Lue lisää

Katso myös