Back to top

Kuntouttava hoito

Stoppareiden kuntoutumisosastot Haminassa ja Lahdessa tarjoavat pitkäaikaista ympärivuorokautista kuntoutusta.

Hoito- ja työskentelytavat sekä hoidon tavoitteet ovat yksilöllisiä. Ne vaihtelevat nuoren ja hänen perheensä elämäntilanteen, ongelmien, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Hoito on monimuotoista ja moniammatillista. Stoppareiden asiantuntemus perustuu terapeuttiseen ja hoidolliseen sekä lastensuojelun ja päihdetyön osaamiseen.

Yksilöllisesti suunniteltu hoitojakso etenee vaiheittain nuoren kuntoutuessa. Päivä- ja viikko-ohjelmaan sisältyy arjen hallintaan ja itsenäistymiseen tähtääviä toimia sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Arjessa opiskelulla ja työharjoitteluilla on tärkeä rooli nuoren toimintakyvyn mukaan. Hoidossa tuetaan nuoria kohti itsenäistä elämää.