Back to top

Lähihoito

Stoppari Haminan kodinomainen lähihoito-osasto tarjoaa huostaan otetuille nuorille kuntouttavaa vaativan tason laitoshoitoa päihde- ja mielenterveysongelmiin. Hoitojakso suunnitellaan yksilöllisesti, ja se etenee vaiheittain nuoren kuntoutuessa.

Lähihoito on strukturoitu, yhteisöhoidon keinoin toimiva vaativan laitoshoidon malli nuorille. Nuorilla voi olla ongelmallista päihteiden käyttöä, psyykkisiä oireita, jotka vahvistuvat päihteiden käytöstä, tai yhtäaikaisesti päihteiden väärinkäyttöä ja psykiatrinen häiriö. Nuori saa tukea ja ammatillista apua päihteiden käytöstä vieroittautumiseen sekä päihdeongelman käsittelyyn.

Hoitoyhteisössä toimitaan ja ollaan yhdessä muiden kanssa, joten ryhmädynamiikka, vertaistuki ja yhteisöllisyys ovat osa hoitoa. Nuorella on aina käytettävissä työntekijä, jonka kanssa voi jutella ja pohtia omia asioita.

Lähihoito-osastolla hoitojakson kesto on tyypillisesti kolmesta kuukaudesta eteenpäin.