Tyttö puhelimessa

Pysäytys- ja arviointihoidossa rauhoitetaan nuoren tilanne, arvioidaan hoidon tarvetta ja suunnitellaan jatkohoito.

Pysäytys- ja arviointihoito on tarkoitettu huostaan otetuille tai kiireellisesti sijoitetuille nuorille. Hoidon tavoitteena on pysäyttää nuoren haitallinen elämäntapa, kuten kasvuvaikeudet, päihteiden käyttö tai rikollisuus.

Hoidossa kartoitetaan nuoren elämäntilanne, arvioidaan hoidon tarve ja suunnitellaan jatkohoito yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa. 

Hoitojakson kesto on noin 30–90 vuorokautta tai pidempään yksilöllisen tarpeen mukaan. Pysäytys- ja arviointihoitoa tarjotaan Haminassa ja Lahdessa.

Lue lisää

Katso myös