Back to top

Pysäytys- ja arviointihoito

Pysäytyshoidon tavoitteena on pysäyttää nuoren haitallinen elämäntapa, kuten kasvuvaikeudet, päihteiden käyttö tai rikollisuus. Hoidossa kartoitetaan nuoren elämäntilanne, arvioidaan hoidon tarve ja suunnitellaan jatkohoito yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa. 

Hoitojakson kesto on noin 30–90 vuorokautta. Pysäytys- ja arviointihoitoa tarjotaan Haminassa ja Lahdessa.