Pysäytyshoito

Stoppari-Lahdessa ja Stoppari-Haminan Pysäytys- ja arviointiosastolla annetaan lyhyempiä noin 30-90 vrk. pysäytys- ja arviointijaksoja.

 Stoppari-Hamina, Pysäytys- ja arviointiosasto

Pysäytyshoidon tavoitteena on hoitotyön ja tarvittaessa lastensuojelulain rajoitustoimenpiteiden avulla pysäyttää nuoren haitallinen elämäntapa, kuten rajattomuus, kasvuvaikeudet, päihteiden käyttö tai rikollisuus.

Pysäytyshoitojakson aikana kartoitetaan nuoren elämäntilanne, tehdään hoidontarpeen arviointi ja suunnitellaan jatkohoito yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa.