Stopparit toimivat osana A-klinikan valtakunnallisia hoitopalveluita tuottaen laadukasta sijaishuollon vaativaa laitoshoitoa nuorille.

Stoppareiden hoitoketjussa vastataan nuorten hoitotyön tarpeisiin tarjoamalla kiireellisesti sijoitetuille tai huostaan otetuille nuorille hoidollista pysäytystä ja hoidontarpeen arviointia, sekä kuntouttavaa hoitoa.

Vahvasti resurssoidut yksiköt ovat erikoistuneet päihdetyöhön ja nuorisopsykiatriseen osaamiseen.

Tavoitteena on edistää päihde- ja mielenterveysongelmaisten nuorten ja heidän perheidensä kuntoutumista ja hyvinvointia.