Back to top

Miksi meille

Yksilöllistä hoitoa

A-klinikka Oy:n Stoppareiden palveluiden perustana on laaja lastensuojelun ja päihdehoidon erityisosaaminen. Tarjoamme yksilöllistä hoitoa nuoren elämäntilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Tuemme nuoren ja koko perheen kuntoutumista ja hyvinvointia.

Olemme aidosti läsnä

Tiiviissä omaohjaajatyöskentelyssä keskeisintä on nuorta arvostava ja kunnioittava asenne. Autamme nuorta omien tavoitteiden ja arvojen etsimisessä ja nimeämisessä. Nuori motivoituu muutokseen omista lähtökohdistaan, omassa tahdissaan.

Huomioimme koko perheen

Meillä perhetyö on tärkeä osa sijoitetun nuoren kuntouttavaa hoitoa. Tavoitteena on tukea vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä ja vahvistaa vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa.

Perhetapaamiset tarjoavat mahdollisuuden käydä läpi lapsen sijoituksen herättämiä tunteita ja ajatuksia. Tapaamisia järjestetään palveluissamme, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Kokoonpanon määrittelee perhe itse. Tapaamisten kestoa ei rajata ja niitä voidaan pitää perheelle parhaiten sopivana ajankohtana, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kannustava yhteisö

Käytämme Stoppareissa yhteisöhoidollisia menetelmiä, mikä tarkoittaa sitä, että nuoret osallistuvat yhdessä hoidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Haluamme tarjota tasa-arvoisen, sallivan ja yhteisvastuuseen kannustavan yhteisön, jossa nuoret tulevat kuulluksi. Yhteisössä opitaan toimimaan muiden kanssa, ja se tarjoaa mahdollisuuden yhdessäoloon. Nuoret opettelevat etsimään asioille yhteisiä merkityksiä ja näkemään asioita toisten näkökulmasta.

Yhteisöllisyyteen kuuluu myös vastuun kantaminen: nuorten vastuulla on erilaisten askareiden ja muiden tehtävien hoitaminen.