Ryhmä

A-klinikka Oy:n Stoppareiden palvelujen perustana on laaja lastensuojelun ja päihdehoidon erityisosaaminen.

Stopparit tarjoavat yksilöllistä hoitoa nuoren elämäntilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti. Tuemme nuoren ja koko perheen kuntoutumista ja hyvinvointia.

Yksilöllistä hoitoa

Stoppareissa jokaisella nuorella on omaohjaaja. Tiiviissä työskentelyssä omaohjaajan kanssa korostuu nuorta arvostava ja kunnioittava asenne.

Täällä on turvallisia ja välittäviä aikuisia. – nuori, 17 v

Autamme nuorta hänen omien tavoitteidensa ja arvojensa tunnistamisessa ja nimeämisessä. Tavoitteena on, että nuori motivoituu muutokseen omista lähtökohdistaan ja omassa tahdissaan.

Huomioimme koko perheen

Meillä perhetyö on tärkeä osa sijoitetun nuoren hoitoa. Tavoitteena on tukea vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä ja vahvistaa vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa.

Perhetapaamiset tarjoavat mahdollisuuden käydä läpi lapsen sijoituksen herättämiä tunteita ja ajatuksia. Tapaamisten kokoonpanon ja keston määrittelee perhe itse.

Tapaamisia järjestetään toimipisteessämme, perheen kotona tai muussa sopivassa paikassa perheelle parhaiten sopivana ajankohtana, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kannustava yhteisö

Toiminnassamme hyödynnetään yhteisöhoidollisia menetelmiä, mikä tarkoittaa sitä, että yhteisö tukee nuoren kuntoutumista ja tarjoaa muutokselle ja uuden oppimiselle turvallisen ympäristön.

Stoppareissa nuori on osa tasa-arvoista, sallivaa ja yhteisvastuuseen kannustavaa yhteisöä, jossa nuoret tulevat kuulluksi. Yhteisössä opitaan toimimaan muiden kanssa ja etsimään asioille yhteisiä merkityksiä. Nuoret oppivat näkemään ja ymmärtämään asioita muiden näkökulmasta.

Yhteisöllisyyteen kuuluu myös vastuun kantaminen, ja nuoret ovat vastuussa erilaisten yhteisten askareiden hoitamisesta.

Lue lisää

Katso myös