Previctin alkometri

Suomessa arvioidaan olevan noin 65 000 – 70 000 alaikäistä lasta, joiden vanhemmalla on vakava päihdeongelma. Previct Alcohol mahdollistaa vanhemman raittiuden seuraamisen reaaliaikaisesti.

A-klinikka Oy tarjoaa lastensuojeluun työkaluksi hyväksi todetun Previct Alcoholin. Previct Alcohol toimii työkaluna tilanteissa, joissa vanhemmalla on alkoholiin liittyviä ongelmia. Previctin avulla alkoholinkäyttöä voidaan seurata luotettavasti etänä.

Palvelu tarjoaa asiakkaalle tukea ja kertoo työntekijälle, jos perheen tilanteeseen on tarpeellista puuttua. Previct antaa yksityiskohtaista, helposti tulkittavaa tietoa asiakkaan voinnista, mikä mahdollistaa asiakkaan ja koko perheen tukemisen uudella tavalla.

Previct helpottaa lastensuojelun työtä

Previct sisältää työntekijän käyttöön verkkopalvelun ja asiakkaalle puhelinsovelluksen ja taskukokoisen alkometrin. Puhallustestin aikana puhelimella otettava kuva todistaa puhaltajan henkilöllisyyden.

Palvelu helpottaa lastensuojelun työtä, kun asiakas pystyy tekemään puhallustestit itsenäisesti paikasta riippumatta. Työntekijä näkee yhdellä silmäyksellä verkkopalvelusta kaikkien asiakkaidensa tilanteen. Lisäksi työntekijä voi kannustaa ja rohkaista asiakasta onnistumisissa.

Previct voi myös tunnistaa asiakkaan retkahdusriskin. Tilanteeseen voidaan puuttua jo etukäteen, jos riski juomisen aloittamiseen kasvaa.

Palvelu toimii aina osana ammattilaisen tarjoamaa hoitoa tai palvelua. Previctin avulla helpotat ja tehostat työskentelyäsi.

Kokemuksia Previctistä

Asiakkaalle Previct tarjoaa vapautta, yksityisyyttä ja mukana arjessa kulkevan tuen. Palvelu mahdollistaa raittiuden osoittamisen luotettavasti, jolloin esimerkiksi tapaamiset lapsen kanssa ovat mahdollisia.

Eräs äiti halusi vielä hoitojakson jälkeenkin käyttää Previctiä, koska sen avulla hän pystyi osoittamaan raittiutensa, eikä hänen vanhemmuuttaan jatkuvasti kyseenalaistettu.

Previctin avulla tiivistät yhteydenpitoa asiakkaaseen helpolla tavalla. Palvelu mahdollistaa esimerkiksi intensiivisen seurantajakson, jos asiakkaan tilanteesta on epävarmuutta. Useimmiten Previct myös lisää motivaatiota raittiina pysymiseen.

Lisäksi vastaanotolla voidaan keskittyä muihin asiakkaalle ja perheelle merkityksellisiin asioihin, kun tilanne alkoholinkäyttöön liittyen on selvillä.

Lue lisää