Perhetyö

Stoppareissa korostetaan vahvasti perhetyönäkökulmaa lastensuojelun päihdepalveluissa.

Perhetyö on tärkeä osa sijoitetun nuoren kuntouttavaa hoitoa ja vanhempien tukemista.

Perhetyöllä pyritään tukemaan perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Vanhempia pyritään vahvistamaan siten, että he uskovat omaan vanhemmuuteensa.

Perhetapaamisissa on mahdollista tarkastella lapsen sijoituksen herättämiä tunteita ja ajatuksia. Perhetapaamisia järjestetään laitoksessa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Tapaamisten kokoonpanon määrittelee perhe itse ja niiden kestoa ei rajata. Tapaamisia voidaan pitää perheelle parhaiten sopivana ajankohtana, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Työmenetelminä käytetään eri viitekehysten ja teorioiden yhdistelmää. Painotuksena on voimavarakeskeisyys, dialogisuus ja narratiivisuus.